SEOHS

Het Symposium Experimenteel Onderzoek Heelkundige Specialismen (SEOHS)

is hèt platform waar arts-assistenten en onderzoekers van alle snijdende specialismen elkaar ontmoeten en hun wetenschappelijk onderzoek presenteren voor een breed publiek. Het behoort tot een van de verplichte symposia in de common trunc.

Het wordt jaarlijks georganiseerd onder auspiciën van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Assistenten Heelkundige Specialismen (SWOAHS) en het Collegium Chirurgicum Neerlandicum (CCN).

Op vrijdag 10 november 2017 wordt het 30e SEOHS georganiseerd in het concertgebouw De Vereeniging te Nijmegen.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Assistenten Heelkundige Specialismen (SWOAHS) stelt jaarlijks de Prof. dr. P.J. Klopperprijs beschikbaar.

Deze prijs is bedoeld voor assistenten en dient om een pilotstudie op het gebied van experimenteel heelkundig onderzoek te initiëren en wordt uitgereikt tijdens SEOHS

Een onderzoeksvoorstel moet passen binnen een onderzoekslijn, dient maximaal 2 (A4) pagina’s lang te zijn en dient, samen met een aanbevelingsbrief van de onderzoeksbegeleider en een curriculum vitae, voor 1 oktober 2017 ingediend te worden via de website o.v.v.Klopperprijs.