SEOHS

TEKST SEOHS

Dit jaar organiseert de opleidingsregio Amsterdam UMC, locatie AMC het Symposium Experimenteel Onderzoek Heelkundige Specialismen (SEOHS) met als thema ‘’Kunst en Snijwerk’’. Het congres vindt plaats op vrijdag 6 december 2019 in de Nieuwe Liefde te Amsterdam van 09:00-17:00 met aansluitend een borrel.

Ondanks ‘Experimenteel’ in de naam van het congres, is ook minder basaal wetenschappelijk onderzoek welkom op het SEOHS.  De winnaars van beste abstract en beste poster ontvangen ieder 500 euro. Tevens worden tijdens het SEOHS de Prof. dr. PJ. Klopperprijs van 1500 euro en het CCN-reisstipendium van 2500 euro uitgereikt.

Abstracts indienen voor een voordracht of posterpresentatie kan tot en met 15 september 2019 via de volgende link: https://www.seohs.nl/abstract-indienen/. Het indienen van een abstract geldt niet als toegangsbewijs tot het congres. U kunt zich inschrijven via https://www.seohs.nl/inschrijven/. Uiteraard bent u ook welkom als u geen abstract heeft ingestuurd. 

Mede namens, 
Het Comité van Aanbeveling: 
Prof. dr. W.A. Bemelman, chirurg, Amsterdam UMC, voorzitter 

Prof. dr. G.L. Beets, chirurg, Antoni van Leeuwenhoek 
Prof. dr. C.M.A.M. van der Horst, plastisch chirurg, Amsterdam UMC 

Prof. dr. G.M.M.J. Kerkhoffs, orthopedisch chirurg, Amsterdam UMC 
 

Met vriendelijke groet,
 

SEOHS commissie 2019
Thijs Geerdink, arts-onderzoeker Heelkunde 

Vivian Bastiaenen, arts-onderzoeker Heelkunde 

Hester Haak, arts-onderzoeker Heelkunde 
Philou Noordman, ANIOS Urologie

Max Lokhorst, arts-onderzoeker Plastische Chirurgie 
Wouter Mallee, AIOS Orthopedie 

Diederik Meijer, AIOS Orthopedie 

Doortje Rademaker, arts-onderzoeker Gynaecologie 

Emma Teunissen, ANIOS KNO-heelkunde

TEKST CCN

Het Symposium Experimenteel Onderzoek Heelkundige Specialismen (SEOHS)

is hèt platform waar arts-assistenten en onderzoekers van alle snijdende specialismen elkaar ontmoeten en hun wetenschappelijk onderzoek presenteren voor een breed publiek. Het behoort tot een van de verplichte symposia in de common trunc.

Het wordt jaarlijks georganiseerd onder auspiciën van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Assistenten Heelkundige Specialismen (SWOAHS) en het Collegium Chirurgicum Neerlandicum (CCN).

Op vrijdag 6 december 2019 wordt het 32e SEOHS georganiseerd in de Nieuwe Liefde te Amsterdam.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Assistenten Heelkundige Specialismen (SWOAHS) stelt jaarlijks de Prof. dr. P.J. Klopperprijs beschikbaar.

Deze prijs is bedoeld voor assistenten en dient om een pilotstudie op het gebied van experimenteel heelkundig onderzoek te initiëren en wordt uitgereikt tijdens SEOHS

Een onderzoeksvoorstel moet passen binnen een onderzoekslijn, dient maximaal 2 (A4) pagina’s lang te zijn en dient, samen met een aanbevelingsbrief van de onderzoeksbegeleider en een curriculum vitae, voor 1 oktober 2019 ingediend te worden via de website o.v.v.Klopperprijs.