Collegium Chirurgicum Neerlandicum

Collegium Chirurgicum Neerlandicum (CCN) is 8 mei 1979 opgericht en heeft zich ten doel gesteld:
‘Het bevorderen van de samenwerking op elk gebied van die wetenschappelijke verenigingen, die de belangen van diegenen, die de chirurgie beoefenen dan wel daaraan verwante wetenschappen.’