De Groene OK

Het landelijk netwerk de Groene OK is een samenwerkingsverband van vijftien wetenschappelijke en beroepsverenigingen die de zorg op de OK willen verduurzamen. Het landelijk netwerk stimuleert en ondersteunt individuele medisch specialisten en zorgprofessionals die werkzaam zijn op de OK om op duurzame wijze aan de slag te gaan

Missie
Het Landelijk Netwerk de Groene OK versnelt verduurzaming van zorgprocessen op de OK’s in Nederland. Het netwerk wil een transitie van en binnen de operatiekamers bewerkstelligen zodat onze CO2 voetafdruk afneemt. Daarnaast nemen zij een voortrekkersrol in de landelijke verduurzaming van de gezondheidszorg

Delen van voorbeelden
Door het delen van voorbeelden wordt aan chirurgische teams getoond dat aanpassingen van de dagelijkse praktijk mogelijk zijn, zonder concessies te doen aan het operatieve proces en de patiëntveiligheid. Data, een goede business case, communicatie en samenwerking over specialismen heen zijn hiervoor cruciaal.

Bijeenkomsten
Met behulp van bijeenkomsten wil het netwerk specialisten en zorgprofessionals op de operatiekamer en ziekenhuizen met elkaar in verbinding brengen en hen stimuleren om initiatieven te ontplooien om duurzame zorg op de OK te leveren

Thema’s waarmee het landelijk netwerk aan de slag is gegaan:
– Anesthesiegassen en medicijnresten
– Circulair gebruik instrumentarium
– Plastic afval
– Energie
– Landelijke richtlijn duurzaamheid

Meer informatie De Groene OK – Landelijk netwerk de Groene OK