Basisexamen Heelkunde

Vanaf 2023 vindt er een belangrijke wijziging plaats ten aanzien van het Basisexamen Heelkunde. Het basisexamen Heelkunde zal vanaf december geïntegreerd worden in de jaarlijkse kennistoets Heelkunde die wordt afgenomen door de aios Heelkunde en de vooropleidingsassistenten Orthopedie, Plastische Chirurgie en Urologie. Voor aios KNO en MKA blijft het Basisexamen Heelkunde als aparte toets bestaan. Deze wordt voortaan op hetzelfde moment afgenomen als de kennistoets Heelkunde op een centrale locatie in Nederland.

Aios Heelkunde en vooropleidingsassistenten Orthopedie, Urologie en Plastische chirurgie
Voor deze assistenten geldt dat het Basisexamen Heelkunde vanaf december 2023 is geïntegreerd in de jaarlijkse kennistoets Heelkunde. Zij hoeven zich dus niet meer in te schrijven voor het basisexamen. Bij het toetsresultaat van de kennistoets ontvangen de deelnemers een score voor het onderdeel Basisvragen; deze score is formatief (ontwikkelingsgericht). Het separate summatieve Basisexamen vervalt voor deze aios.

AIOS KNO en MKA
Voor deze assistenten blijft het Basisexamen bestaan als separate toets. De score voor deze toets is summatief, ofwel: moet met een positief resultaat afgerond worden voor de opleiding. Het CCN bepaalt de cesuur.

Leerstof
De leerstof voor het separate basisexamen voor de assistenten KNO en MKA betreft:
– Leerboek Chirurgie, hoofdstukken 2 t/m 8, 3e herziene druk, 2021
– richtlijn sepsis: https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/sepsis/startpagina_-_sepsis.html

Het examen
Het examen is een computertoets waarbij 60 multiple-choice vragen beantwoord dienen te worden binnen de gestelde tijd van 1,5 uur. Het examen is in het Nederlands. In geval van dyslexie graag contact opnemen met het CCN secretariaat (contact) voor 15 minuten extra examentijd.

Examendatum
De eerstvolgende examendatum is op donderdag 17 oktober 2024.
Locatie: UMC Utrecht
Tijd: 15.30 – 17.00 uur
Kandidaten dienen zelf een laptop mee te nemen.

Inschrijfperiode
De inschrijfperiode voor het volgende examen op 17 oktober 2024 loopt tot 1 oktober 2024.

Aanmelding middels het Inschrijfformulier Basisexamen.

De kosten van het examen bedragen € 300. Bij een herexamen bedragen de kosten € 150. Na de aanmelding wordt een factuur toegestuurd met daarbij een verzoek om het bedrag over te maken op rekeningnummer IBAN NL38ABNA0555716368 t.n.v. Stichting Collegium Chirurgicum Neerlandicum, o.v.v. Basisexamen [examendatum].

Examenuitslag
De definitieve examenuitslag wordt bepaald door de CCN-examencommissie. U krijgt de uitslag toegestuurd en wordt daarbij verzocht deze zelf door te sturen naar uw opleider. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het CCN-secretariaat.