Basisexamen Heelkunde

Vanaf 2023 vindt er een belangrijke wijziging plaats ten aanzien van het basisexamen. Het basisexamen Heelkunde hoeft vanaf dit jaar niet meer door arts-assistenten Heelkunde gemaakt te worden, omdat de basisexamenvragen geïntegreerd gaan worden in de kennistoets (die nu jaarlijks in december wordt afgenomen). Voor de vooropleidingsassistenten / assistenten MKA en KNO blijft het basisexamen wel verplicht. En het examen moet met positief resultaat afgerond worden om door te mogen gaan naar de vervolgopleiding.

2023 is een bijzonder jaar omdat dit examen nog eenmalig als separaat examen zal worden afgenomen en wel op 17 april 2023

Daarna zal het basisexamen plaatsvinden geïntegreerd in de kennistoets, waarbij er voor de vooropleidingsassistenten, een deel van de vragen van de kennistoets worden gemarkeerd als basisexamenvragen. Over deze basisexamenvragen wordt dan summatief getoetst. De vooropleiders maken de gehele kennistoets (inclusief de basisvragen)

De kennistoets Heelkunde (en daarmee het basisexamen) wordt op dit moment jaarlijks afgenomen, maar er wordt gepland dit vanaf 2024 half jaarlijks te gaan doen.

Assistenten MKA en KNO
Na het basisexamen in april zal het volgende basisexamen voor deze assistenten tegelijk worden afgenomen met de kennistoets heelkunde, waarbij de assistengroep MKA / KNO slecht de basisexamenvragen dienen te maken en niet de rest van de kennistoets

Leerstof
De leerstof voor het examen op 17 april is het boek “Assessment of the critically ill surgical patient”, 4e editie. Dit boek is momenteel alleen nog te bestellen op Amazon (levertijd minimaal 2 weken). De kosten van dit boek kunt u via uw opleidingsbudget declareren. Als alternatief kan een PDF-versie van dit boek echter ook verkregen worden via een mail aan het secretariaat (contact)

Iedere deelnemer die betaald heeft krijgt 2-3 weken voorafgaande aan het examen verdere informatie toegestuurd.

Het Examen
Het examen is een computertoets waarbij 60 multiple-choice vragen beantwoord dienen te worden binnen de gestelde tijd van 1,5 uur. Het examen is in het Nederlands. In geval van dyslexie graag contact opnemen met het CCN secretariaat (contact) voor 15 minuten extra examentijd.

Examendata
De eerste examendatum voor 2023 is vastgesteld op maandag 17 april.
Het examen is van 14:00 – 15:30 uur en kan vanaf elke willekeurige computer met internetverbinding afgelegd worden.

Inschrijfperiode

  • Examen 17 april 2023 (inschrijving voor 25 maart 2023)
  • Examen 8 december 2023 (inschrijving voor 1 november 2023)

Aanmelding middels het Inschrijfformulier Basisexamen.

De kosten van het examen bedragen € 75. Bij een herexamen bedragen de kosten € 50. Na de aanmelding wordt een factuur toegestuurd met daarbij een verzoek om het bedrag over te maken op rekeningnummer IBAN NL38ABNA0555716368 t.n.v. Stichting Collegium Chirurgicum Neerlandicum, o.v.v. Basisexamen [examendatum].

Examenuitslag
De definitieve examenuitslag wordt bepaald door de CCN-examencommissie. U krijgt de uitslag toegestuurd en wordt daarbij verzocht deze zelf door te sturen naar uw opleider. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het CCN-secretariaat.