Basisexamen Heelkunde

Het Collegium Chirurgicum Neerlandicum (CCN) organiseert twee keer per jaar het Basisexamen Heelkunde. Dit examen is verplicht voor arts-assistenten Heelkunde in het eerste of tweede jaar van hun opleiding, en ook voor vooropleidingsassistenten. Het examen moet met positief resultaat zijn afgerond om door te mogen gaan naar de vervolgopleiding.

Leerstof
Vanaf 2018 wordt er gewerkt met de vierde editie van het boek: “Assessment of the critically ill surgical patient”. Dit boek kunt u bestellen via Turpin distribution. (klik hier) (de kosten van dit boek kunt u via uw opleidingsbudget declareren).  De 4e editie van het boek is niet
verkrijgbaar via bol en amazon en dus alleen via de link en het bestellen neemt minimaal 1 a 2 weken in beslag.

Iedere deelnemer die betaald heeft krijgt 2-3 weken voorafgaande aan het examen verdere informatie toegestuurd.

Het Examen
Het examen is een computertoets waarbij 100 multiple choice vragen beantwoord dienen te worden binnen de gestelde tijd van 1,5 uur. Het examen is in het Nederlands. In geval van dyslexie graag contact opnemen met het CCN secretariaat (contact) voor 15 minuten extra examentijd.

Examendata
De examendata voor 2022 zijn vastgesteld op maandag 25 april en maandag 28 november. Het examen is van 14:00 – 15:30. Het examen kan vanaf elke willekeurige computer met internetverbinding afgelegd worden.

Inschrijfperiode

  • Examen 25 april 2022 (inschrijving voor 1 april 2022)
  • Examen 28 november 2022 (inschrijving voor 1 november 2022)

Aanmelding middels het Inschrijfformulier Basisexamen.

De kosten van het examen bedragen € 75. Bij een herexamen bedragen de kosten € 50. Na de aanmelding wordt een factuur toegestuurd met daarbij een verzoek om het bedrag over te maken op rekeningnummer IBAN NL38ABNA0555716368 t.n.v. Stichting Collegium Chirurgicum Neerlandicum, o.v.v. Basisexamen [examendatum].

Examenuitslag
De definitieve examenuitslag wordt bepaald door de CCN-examencommissie. U krijgt de uitslag toegestuurd n wordt daarbij verzocht deze zelf door te sturen naar uw opleider. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het CCN-secretariaat.