Basisexamen Heelkunde

Het Collegium Chirurgicum Neerlandicum (CCN) organiseert twee keer per jaar het Basisexamen Heelkunde. Dit examen is verplicht voor arts-assistenten Heelkunde in het eerste of tweede jaar van hun opleiding, en ook voor vooropleidingsassistenten. Het examen moet met positief resultaat zijn afgerond om door te mogen gaan naar de vervolgopleiding.

Leerstof
Vanaf 2018 wordt er gewerkt met de vierde editie van het boek: “Assessment of the critically ill surgical patient”. Dit boek kunt u bestellen via Turpin distribution. (klik hier) (de kosten van dit boek kunt u via uw opleidingsbudget declareren).  De 4e editie van het boek is niet
verkrijgbaar via bol en amazon en dus alleen via de link en het
bestellen neemt minimaal 1 a 2 weken in beslag.

Het examen zal worden afgelegd via Toko BV. Iedere deelnemer die betaald heeft krijgt in de week voorafgaande aan het examen een e-mail toegestuurd, Daarin wordt gevraagd zich bij Tokobv in te schrijven. U hoeft zich dus niet zelf van te voren bij Tokobv aan te melden.

Het Examen
Het examen is een computertoets waarbij 120 juist/onjuist vragen beantwoord dienen te worden binnen de gestelde tijd van 1,5 uur. Het examen is in het Nederlands. In geval van dyslexie graag contact opnemen met het CCN secretariaat (contact) voor 15 minuten extra examentijd.

Examendata
De examendata is voor 2020 i.v.m het corona virus vastgesteld op maandag 23 november. Het examen van april 2020 vervalt hiermee. Het examen is van 14:00 – 15:30. Het examen kan vanaf elke willekeurige computer met internetverbinding afgelegd worden.

Inschrijfperiode

  • Examen 23 november 2020 (inschrijving voor 1 november 2020)

Aanmelding middels het Inschrijfformulier Basisexamen.

De kosten van het examen bedragen €200. Bij een herexamen bedragen de kosten €100. Over te maken op rekeningnummer IBAN NL38ABNA0555716368 t.n.v. Stichting Collegium Chirurgicum Neerlandicum, o.v.v. Basisexamen [examendatum].
Na betaling van het inschrijfgeld ontvangt u een bewijs van betaling.

Examenuitslag
De definitieve examenuitslag wordt bepaald door de CCN-examencommissie. U en Uw opleider krijgen de uitslag toegestuurd. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het CCN-secretariaat.