CCN Prijzen

CCN Prijzen
Als snijdend specialist in opleiding bent u via de wetenschappelijke vereniging automatisch lid van het Collegium Chirurgicum Neerlandicum (CCN). Het CCN heeft als doelstelling het bijdragen aan, en verzorgen van een hoogstaande opleiding en scholing in de heelkundige specialismen.

Hiertoe stelt het CCN jaarlijks twee geldprijzen beschikbaar:

I. Het CCN Reisstipendium

II. De CCN congres-ondersteuning 

I. CCN Reisstipendium
Dit reisstipendium is bedoeld voor de A(N)IOS of PhD’er in een van de aangesloten heelkundige specialismen en dient het wetenschappelijk heelkundig onderzoek te bevorderen. Voorbeelden zijn: een bezoek aan een onderzoekslaboratorium, een wetenschappelijke of een klinische stage in het buitenland. Er wordt jaarlijks een prijs van maximaal € 2.500 beschikbaar gesteld.
Voorwaarden voor een aanvraag voor een reisstipendium:
– arts-assistent / onderzoeker is via de wetenschappelijke vereniging lid van het CCN
– onderbouwde aanvraag
– bestedingsplan / begroting
– curriculum vitae

Het CCN-reisstipendium zal worden uitgereikt tijdens het Symposium Experimenteel Onderzoek Heelkundige Specialismen (SEOHS). Tijdens de daaropvolgende SEOHS dient een korte presentatie gegeven te worden over de gevolgde stage en de resultaten hiervan.

II. CCN congres-ondersteuning
Eenmaal per jaar stelt het CCN een prijs beschikbaar voor ondersteuning van buitenlands congresbezoek waarbij een (poster)presentatie wordt gehouden. Het gaat om een bedrag van maximaal € 500.
Voorwaarden voor een aanvraag CCN congres-ondersteuning
– arts assistent / onderzoeker is via de wetenschappelijke vereniging lid van het CCN
– kopie van ingezonden abstract
– schriftelijk bewijs van acceptatie voor poster- of mondelinge presentatie
– een begeleidende brief van de opleider
– een begroting van de te maken kosten
Deadline voor indiening: 1 oktober
Toekenning door het CCN is binnen 1 maand na de deadline

.Aanvragen kunnen worden ingediend bij Mevr. A. Marres-de Boer, secretariaat CCN, info@collegiumcn.nl