CCN Prijs

CCN Prijzen
Als snijdend specialist in opleiding bent u via de wetenschappelijke vereniging automatisch lid van het Collegium Chirurgicum Neerlandicum (CCN). Het CCN heeft als doelstelling het bijdragen aan, en verzorgen van een hoogstaande opleiding en scholing in de heelkundige specialismen.

Hiertoe stelt het CCN jaarlijks 3 geldprijzen beschikbaar:

I. Het CCN Reisstipendium met 1 geldbedrag in november.

II. De CCN congres-ondersteuning met 1 geldbedrag in april en november.

I.            Het CCN Reisstipendium

Dit reisstipendium is bedoeld voor de Assistent in opleiding in een van de aangesloten Heelkundige Specialismen en dient het wetenschappelijk heelkundig onderzoek te bevorderen. Voorbeelden zijn: een bezoek aan een onderzoekslaboratorium, een wetenschappelijke of een klinische stage in het buitenland. Vanaf 2018 is er een prijs van € 2.500 beschikbaar gesteld.

Gegadigden kunnen tot uiterlijk 1 oktober hun wetenschappelijk onderbouwde  aanvraag, met een bestedingsplan en een curriculum vitae (maximaal 3 pagina’s A4) opsturen naar info@collegiumcn.nl.

De CCN-reisstipendia zullen worden uitgereikt tijdens het Symposium Experimenteel Onderzoek Heelkundige Specialismen (SEOHS) (link). Tijdens het volgende SEOHS dient een korte presentatie te worden gegeven over de gevolgde stage en de resultaten hiervan.

II.           De CCN congres-ondersteuning

Een maal per jaar,  stelt het CCN 1 prijs beschikbaar voor ondersteuning van buitenlands congresbezoek waarbij een poster gepresenteerd, of een voordracht gehouden wordt. Het gaat om een bedrag van maximaal €500 per persoon.

Voorwaarden voor een aanvraag CCN congres-ondersteuning

  • onderzoeker is via de wetenschappelijke vereniging lid van het CCN.
  • kopie van ingezonden abstract.
  • schriftelijk bewijs van acceptatie voor poster- of mondelinge presentatie.
  • een begeleidende brief van de opleidier.
  • het verzoek dient vooraf ingediend te worden.
  • een begroting van de te kosten.
  • uitbetaling vindt plaats na aanname en overleg van het bewijs hiervan.
  • toekenning door CCN binnen 4 weken na ontvangst.

Deadline voor indiening: 31 maart en respectievelijk 31 oktober.

Aanvraag indienen bij Mevr. A. Marres-de Boer, secretariaat CCN, info@collegiumcn.nl

Toekenning door het CCN is binnen 1 maand na de deadline. Uitbetaling vindt na het overleggen van de congresbetaling.