Klopperprijs

De Prof. dr. P.J. Klopperprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een experimenteel onderzoeksvoorstel vanuit een snijdend specialisme. Het bestaat uit 1500 euro onderzoeksgeld, wat beschikbaar wordt gesteld door het SWOAHS. 
Een onderzoeksvoorstel moet passen binnen een onderzoekslijn. Via de SEOHS website kunt u uw onderzoeksvoorstel insturen onder vermelding van ‘ aanmelding klopperprijs’. Het voorstel dient maximaal 2 (A4) pagina’s lang te zijn en moet samen met een aanbevelingsbrief van de onderzoeksbegeleider en een curriculum vitae van de onderzoeker voorafgaand aan het symposium ingediend te worden.