ANBI

Stichting Collegium Chirurgicum Neerlandicum
Fiscaalnummer: 8041.76.553
Datum beschikking: 24-02-2010

U kunt het CCN en de Butzelaarstichting (SOSH) bereiken via het Secretariaat van de Stichting Collegium Chirurgicum Neerlandicum.
t.a.v. mw. A.A. Marres-de Boer
Marktstraat 31
7622 CP Borne
Of via info@collegiumcn.nl.

De bestuurssamenstelling

 • Dr. W.J. Mastboom, voorzitter (NVVH)
 • Prof. dr. B.J. van Royen, penningmeester (NVO
 • Dr. N.G. Janssen, secretaris (NvMKA)
 • Mw. dr. M. Coolsen, voorzitter examencommissie (NVVH)
 • Dr. Q.R.J.G. Tummers (SWOAHS)
 • Mw. dr. B.P.S.I. Belderbos, (SWOAHS)
 • Mw. dr. E. van Rossen, (NVVP)
 • Mw. dr. I. Ligtenberg – van der Drift (NVKNO)
 • Mw. dr. L. de Kort, (NVU)
 • Dr. W. Stooker, (NVT)

Beleidsplan
Organisatie Digitaal Examen van de Basiscursus Heelkundige specialismen.
Organisatie cursus Epidemiologie voor Heelkunde.

Doelstelling
Als vastgelegd in de statuten van 08-05-1979.

Artikel 2
Het collegium stelt zich ten doel het bevorderen van de samenwerking op elk gebied van die wetenschappelijke verenigingen die de belangen behartigen van diegenen, die de Chirurgie beoefenen dan wel daaraan verwante wetenschappen.

Artikel 3
Het Collegium tracht langs wettige weg dit doel te bereiken door:

 1. het tot stand brengen en uitvoeren van een geïntegreerde basisopleiding van de chirurgische specialismen.
 2. het behartigen van alle belangen , die mogen worden geacht in collectieve zin en met uitsluiting van anderen te raken allen, die de Chirurgie en aanverwante wetenschappen beoefenen.
 3. het bevorderen van alle activiteiten, gericht op de nascholing van diegenen, die werkzaam zijn in de chirurgie of een aanverwante wetenschap.
 4. het regelmatig houden van bijeenkomsten.
 5. het bevorderen en onderhouden van contacten met organisaties in het buitenland die dezelfde doeleinden nastreven.
 6. alle andere wettige middelen, welke tot het doel kunnen leiden.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag 2016

Jaarverslag van het Collegium Chirurgicum Neerlandicum 2016

Het CCN heeft in 2016:

 • Driemaal een bestuursvergadering belegd te Utrecht
 • In samenwerking met Intumed de Surgical Online Training georganiseerd ten behoeve van de Basiscursus Heelkundige Specialismen.
 • Ism Congress Company het CCN-Symposium: “Opereren in de nabije toekomst: fictie en facts, het meest innovatieve congres van 2015 voor de snijdend specialist” georganiseerd op donderdag 15 maart 2016 2015 te Supernova, Jaarbeurs Utrecht.
 • In samenwerking met Toko BV, tweemaal het Digitaal Examen van de Basiscursus Heelkundige Specialismen georganiseerd in april 2016 (aantal deelnemers 63, waarvan 5 gezakt) en in november 2016 (aantal deelnemers 61, waarvan 4 gezakt). Alle vragen voor dit examen werden opgesteld door de examencommissie van het CCN en alle uitslagen zijn verzonden aan kandidaten en opleiders. Alle geslaagde kandidaten, hebben een boek ontvangen namens het CCN.
 • De CCN-website (www.collegiumcn.nl) waar noodzakelijk aangevuld.
 • In samenwerking met de afdeling Epidemiologie van het LUMC (Prof. Dr. F.R. Rosendaal) de 5e cursus Epidemiologie  verplaatst naar 23-24 januari 2017 i.p.v. in 2016 (ondersteund door de Butzelaar Stichting).
 • De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Assistenten Heelkundige Specialismen (SWOAHS) ondersteund met €5000 ten behoeve van het Symposium Experimenteel Onderzoek Heelkundige Specialismen (SEOHS) 2014. Ook dit jaar heeft het CCN de App van het SWOAHS voor nieuwe aanpassingen ondersteund met een bedrag van €1500.
 • De aanvragen voor het CCN-Reisstipendium beoordeeld en 2 prijzen twv € 2500 en €1250 uitgereikt op het 30e Symposium Experimenteel Onderzoek Heelkundige Specialismen (SEOHS) te Utrecht. Tevens ontving de winnaar van de eerste prijs een bronzen CCN penning.
 • Aanvragen voor congresondersteuning beoordeeld en 2x Travel Award á €500 uitgereikt.
 • In 2017 afscheid genomen van voorzitter Prof. dr. N.D. Bouvy, die bij haar afscheid als voorzitter van de examencommissie van het CCN de tweede zilveren CCN Penning ontving. Ook werd afscheid genomen van Prof. dr. Meuleman.
 • Nieuwe bestuursleden CCN in 2017: Dr. K.M. Govaert (SWOAHS), Dr. I. de Kort (NVU)

Samenstellingen verenigingen CCN

 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging.
 • Nederlandse Vereniging voor Urologie.
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.
 • Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.
 • Nederlandse Vereniging voor Keel- Neus- en Oorheelkunde van het Hoofdhals gebied.

Financiële verantwoording

De balans per 31-12-2017 (klik hier) en winst en verliesrekening over 2017 (klik hier)
De balans per 31-12-2016 (klik hier) en winst- en verliesrekening over 2016 (klik hier).

JAARVERSLAG 2017

JAARVERSLAG VAN HET COLLEGIUM CHIRURGICUM NEERLANDICUM TE UTRECHT

Het CCN heeft in 2017:
• Driemaal een bestuursvergadering belegd te Utrecht
• In samenwerking met Toko BV, het Digitaal Examen van de Basiscursus Heelkundige Specialismen georganiseerd op 23 april 2017 (aantal deelnemers 45 waarvan 3 gezakt) en op 20 november 2017 (aantal deelnemers 60 waarvan 4 gezakt) Alle vragen voor dit examen werden opgesteld door de examencommissie van het CCN en alle uitslagen zijn verzonden aan kandidaten en opleiders. Alle kandidaten, die geslaagd zijn hebben een uitnodiging ontvangen voor het CCN-Symposium “Opereren in de nabije toekomst”
• De CCN-website (www.collegiumcn.nl) waar noodzakelijk aangevuld.
• In samenwerking met de afdeling Epidemiologie van het LUMC (Prof. Dr. F.R. Rosendaal) de 5e cursus Epidemiologie op 23-24 januari 2017, ondersteund via de Butzelaar Stichting.
• De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Assistenten Heelkundige Specialismen (SWOAHS) ondersteund met €5000 ten behoeve van het Symposium Experimenteel Onderzoek Heelkundige Specialismen (SEOHS) 2017. Ook dit jaar heeft het CCN de App van het SWOAHS voor nieuwe aanpassingen ondersteund met een bedrag van €1500.
• Een samenwerking opgestart met de Vereniging Chirurgie voor Medisch Studenten (VCMS) met een sponsorbedrag van €2000.
• Aanvragen voor het CCN-Reisstipendium beoordeeld en 2 prijzen twv €2500 en €1250 uitgereikt op het 31e Symposium Experimenteel Onderzoek Heelkundige Specialismen (SEOHS). Tevens ontving de winnaar van de eerste prijs een bronzen CCN penning.
• Als congres ondersteuning 2 Travel Award á x €500 uitgereikt.
• Voorbereidingen getroffen voor de organisatie van het 3e CCN-Symposium: “Opereren in de nabije toekomst: fictie en facts”, ism CongresLink, dat zal plaats vinden in 2018.
Samenstelling Bestuursleden heden:
Dr. W.J. Mastboom Voorzitter, vertegenwoordiger Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Dr. R.J.J. van Es Secretaris, vertegenwoordiger Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA)
Prof. Dr. B.J. van Royen Penningmeester, vertegenwoordiger Nederlandse Orthopaedische Verening (NOV
Leden:
Mw. Dr. M. Coolsen CCN Basis-Examencommissie, vertegenwoordiger NVvH
Dr. F.J.H. van den Hoogen Vertegenwoordiger Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Hals gebied (KNO Vereniging)
Dr. E. van Rossen Vertegenwoordiger Nederlandse Vereniging
Voor Plastische Chirurgie (NVPC)
Dr. K.M. Govaert Vertegenwoordiger SWOAHS vanaf juni 2011
Dr. T. Arends Vertegenwoordiger SWOAHS vanaf juni 2011
Dr. W. Stooker Nederlandse Vereniging voor thoraxchirurgie (NVT)
Mw. Dr. L. de Kort Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
CCN secretariaat: Mw. N.vd Horst-v Schaick