Stichting en Bestuur

Document

Bestuur

Dr. W.J. Mastboom
Voorzitter, vertegenwoordiger NVvH
Dr. R.J.J. van Es
Secretaris, vertegenwoordiger NVMKA
Prof. Dr. B.J. van Royen
Penningmeester, vertegenwoordiger NOV

Leden

Mw. Dr. I. Ligtenberg-van der Drift
Vertegenwoordiger NVKNO
Mw. Dr. M. Coolsen
Voorzitter Examencommissie,
vertegenwoordiger NVvH
Dr. K.M. Govaert
Vertegenwoordiger SWOAHS
Prof. Dr. L. de Kort
Vertegenwoordiger NVU
Mw. Dr. M.E.E. van Rossen
Vertegenwoordiger NVPC
Dr. W. Stooker
Vertegenwoordiger NVT