Epidemiologie CCnE

Programma en Leerdoel:
Het Collegium Chirurgicum Neerlandicum en de Butzelaarstichting hebben als bindende factor voor een groot aantal chirurgische specialismen, mede als doel de wetenschappelijke vorming te stimuleren. Het gebruik van epidemiologische technieken vormt niet alleen de basis voor het opzetten van onderzoek, maar geeft ook handvatten om publicaties kritisch te beoordelen. Het doel van deze cursus is een (nog) gefundeerdere kritische blik te krijgen voor wetenschap.

De volgende cursus staat nog niet gepland. Nadere gegevens volgen zullen volgen

Cursustijden:

Cursuscommissie:
Mw. dr. S.C. Cannegieter, Dr. F.W. Dekker, Prof. dr. F.R. Rosendaal, Prof. dr. R.G.H.H. Nelissen (namens Collegium Chirurgicum Neerlandicum).

Plaats:
Kasteel Oud Poelgeest, Oegstgeest

Inschrijving:
Inschrijven en betalen kan via de website: www.boerhaavenascholing.nl of direct met de volgende link. Deelname is op basis van toewijziging door het Collegium Chirurgicum Neerlandicum. Na selectie door de cursuscommissie ontvangen de toegewezen deelnemers een schriftelijke bevestiging van deelname. Indien u niet meer geplaatst kunt worden, ontvangt u eveneens bericht.

De flyer is te downloaden via onze website zodra deze beschikbaar is.

Doelgroepen:
AIOS in opleiding voor een chirurgisch specialisme dan wel stafleden en andere medisch specialisten.

Accreditatie:
NVVH 10 punten
NOV 10 punten